Bibliotheek PDF EPUB

Natuurverkenning 2030 - none

Genieten Natuurverkenning 2030 none epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,77
ISBN: 9789040303012
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Het milieu- en natuurbeleid is de laatste jaren meer en meer op zoek naar globale oplossingen, die ook op langere termijn houvast bieden. Tot nu toe was de blik vaak te beperkt, en werd er onvoldoende rekening gehouden met de evolutie in de tijd.Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) biedt met deze Natuurverkenning 2030 een hulpmiddel aan om het beleid te toetsen aan een beperkt aantal grondig onderbouwde scenario’s. Het zijn realistische scenario’s die rekening houden met klimaatverandering, economische en demografische ontwikkeling, landgebruik en milieukwaliteit. De scenario’s gaan ervan uit dat de budgetten voor natuur onveranderd blijven.Vlaanderen moet kiezen: is het beter functies zoals landbouw en natuur elk in grotere blokken te groeperen (het scenario ‘scheiden’)? Of is het juist beter ze te vermengen, zoals in het scenario ‘verweven’? Of nog: zetten we het huidige beleid verder (het referentiescenario)? Deze verkenning toont ook hoe de toekomst eruit kan zien als er voor milieu meer middelen worden vrijgemaakt: het Europa-scenario.Het antwoord is niet eenduidig: elk scenario heeft sterkten en zwakten. Door scenario’s weloverwogen in te zetten, is het mogelijk het beleid te optimaliseren binnen de huidige budgettaire middelen.De voorbereiding van de Natuurverkenning 2030 behaalde de Spitsprijs 2009 voor innovatie van de Vlaamse overheid. De Natuurverkenning 2030 sluit aan op de Milieuverkenning 2030 waarin de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar scenario’s voor het milieu bekijkt.www.natuurverkenning.be

...efomgeving. Natuurverkenning 2050 | Natuurrapport 2016 | Natuurrapport 2014 | 2012 | 2009 | 2007 | 1999-2005 | Over het Natuurrapport ... PDF Natuurverkenning 2011: verslag van scenarioworkshop, ... . Hoe zou de natuur er in 2050 kunnen uitzien? Op 18 februari 2019 stelde het INBO de Natuurverkenning 2050: Inspiratie voor de natuur van de toekomst voor in het Vlaams Parlement.. In dit natuurrapport verkennen we hoe we vanuit vier uiteenlopende visies op natuur of ... Patrick Dictus over de Natuurverkenning 2050. Patrick Dictus (deskundige Natuur & Beheer, Antwerpen) is benieuwd wat het beleid z ... PDF Natuurverkenning 2030 - Amazon S3 ... ... Patrick Dictus over de Natuurverkenning 2050. Patrick Dictus (deskundige Natuur & Beheer, Antwerpen) is benieuwd wat het beleid zal gaan doen met de Natuurverkenning 2050. Dertig jaar vooruit denken vond hij niet zo heel moeilijk, en hij verwacht fundamentele veranderingen in de toekomst. 18/04/2019 door Koen Van Muylem Natuurverkenning 2030 • Aanpak • Terrestrische verkenning - Scenario's - Verlies en versnippering van leefgebied - Vermesting - Klimaatverandering • Aquatische verkenning - Scenario's - Verontreiniging - Versnippering van leefgebied NATUURVERKENNING 2030 Scenario's. In de Natuurverkenning 2030 van het INBO komen drie scenario's aan bod. Er is eerst het referentiescenario, waarbij de evolutie bekeken wordt bij een niet veranderend beleid. Daarnaast zijn er het scheiden-scenario en het verweven-scenario. De Natuurverkenning 2030 focust op de gevolgen van de milieukwaliteit en het landgebruik voor de natuur. De verkenningen voor de landbouwsector die aan de grondslag lagen van de MIRA- toekomstverkenning, werden uitgevoerd met het SELES-model door de afdeling Monitor...