Bibliotheek PDF EPUB

De nieuwe overheid - Albert Meijer

Albert Meijer Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: mei 2014
DIMENSIE: 12,98
ISBN: 9789462363984
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Albert Meijer

Omschrijving:

De nieuwe overheid 1e druk is een boek van Albert Meijer uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462363984 Cover als brondocument gebruikt. Sociale media, big data, online monitoring digitale technologie n bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen echter ook fundamentele vragen op over het karakter van de overheid. De technologische ontwikkelingen zetten een transformatie in gang en deze vindt nu plaats. Hoe willen wij dat De Nieuwe Overheid eruit komt te zien? Dit boek concretiseert abstracte discussies over De Nieuwe Overheid aan de hand van een serie vragen die door de technologische ontwikkelingen worden opgeroepen. Is het verstandig om gaming als beleidsinstrument te gebruiken en hoe kunnen overheidsorganisaties dit doen? Mogen ambtenaren op internet hun eigen mening uiten? Moeten organisaties computers regelen voor hun medewerkers of hen een budget geven om hun eigen voorzieningen te regelen? De Nieuwe Overheid presenteert op herkenbare wijze een overzicht van de nieuwe technologische ontwikkelingen, maar geeft tegelijkertijd inzicht in de organisatorische, beleidsmatige en normatieve afwegingen die uit die nieuwe mogelijkheden voortkomen. Wat willen we eigenlijk met al die mooie nieuwe technologie n? Dit boek geeft zowel pleitbezorgers als criticasters van De Nieuwe Overheid stof tot nadenken. Albert Meijer (1967) is als universitair hoofddocent publiek management werkzaam bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Davied van Berlo (1972) is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en van Pleio en werkzaam bij de Rijksoverheid.

...pogingen strandden. De app wordt gebouwd door een team van ervaren ontwikkelaars ... Hoe de overheid zelf de woningnood creëerde - NRC ... . Woningmarkt: Al voor de corona-uitbraak was er een tekort van 315.000 woningen. Zelfs projectontwikkelaars willen weer overheidsregie. Helemaal nu een nieuwe crisis dreigt. De introductie van Het Nieuwe Werken binnen de overheid roept praktische, organisatorische en fundamentele vragen op. Hoofdstuk 3. Om de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden helder te houden, wordt vaak benadrukt dat ambtenaren in het openbaar niet hun mening dienen te geven. Volg HNW bij de overheid op www.rijkslocaties.nl. Momenteel geven we binnen de ... De nieuwe overheid door Albert Meijer, Davied van Berlo ... ... . Volg HNW bij de overheid op www.rijkslocaties.nl. Momenteel geven we binnen de overheid veel presentaties en workshops over deze visie en begeleiden we afdelingen/directies wanneer ze met het Nieuwe Werken aan de slag willen. Je kunt dit volgen op www.rijkslocaties.nl. Dashboard coronavirus Let op: in ontwikkeling. Dit is het dashboard coronavirus. U vindt hier cijfers over het aantal positief geteste mensen en het aantal mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis. 1 De artikelen 81b tot en met 81f, 81h, 81i en 81j, eerste, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeenschappelijke rekenkamer, met dien verstande dat in de artikelen 81b tot en met 81d, 81i, tweede lid, en 81j, eerste lid, voor «de raad» telkens wordt gelezen «de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk» of, indien de rekenkamer mede is ingesteld door ... De nieuwe overheid | Albert Meijer Zet op mijn lijst Sociale media, big data, online monitoring… digitale technologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. De Nederlandse overheid staat voor de grootste bezuinigingen uit de recente geschiedenis. Daarbij zal haar eigen bedrijfsvoering als een van de eerste posten een deel van de pijn moeten opvangen. Dat kan niet meer met de kaasschaafmethode. Wij betogen dat Het Nieuwe Werken de overheid niet alleen helpt in het primaire proces door te moderniseren, […] 1. Waarom moet de overheid nu handelen? 'Internettechnologie is niet nieuw meer; het is de norm geworden. Digitalisering en nieuwe technologie zijn in toenemende mate van invloed op de vitale infrastructuur en de eigen werkprocessen van de overheid zelf. Sociale media, big data, online monitoring digitale technologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen echter ook fundamentele vrag De nieuwe overheid bij managementboeken-kopen.nl. Onderdeel van Boeken.com...