Bibliotheek PDF EPUB

OR en sociaal jaarverslag - M. Woldendorp

Het beste OR en sociaal jaarverslag Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2005-05-14
DIMENSIE: 3,62
ISBN: 9789013017199
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M. Woldendorp

Omschrijving:

Voor werkgevers is het vooral een van de managementinstrumenten om het personeel zo efficiënt mogelijk te laten bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelen. Dat daar een spanningsveld tussen zit is evident. Een werknemer kan niet tot het uiterste individuele wensen blijven indienen bij zijn werkgever. En deze zal op zijn beurt soms in moeten schikken om de medewerking van zijn personeel te krijgen.Misschien is het sociaal beleid wel de smeerolie van een arbeidsorganisatie. Voor de OR is het om meerdere redenen een belangrijk beleidsterrein: enerzijds omdat de OR vanuit de medezeggenschapswetgeving bij een groot aantal onderdelen het instemmingsrecht heeft en anderzijds omdat sociaal beleid direct van invloed is op het (plezier in) werk en functioneren van de werknemers, die hij in het overleg met de directie vertegenwoordigt.In dit boekje geeft de auteur een breed zicht op dit beleidsterrein, beschreven vanuit het perspectief van het sociaal jaarverslag en de positie van de OR. Een sociaal jaarverslag is een praktisch hulpmiddel voor zowel de werkgever als de OR om het sociaal beleid in kaart te brengen, sociaal beleid te analyseren, een visie erop te ontwikkelen, eigen keuzes te maken en gezamenlijk te bespreken in de overlegvergadering.

...verder worden bewerkt. Wat doet de Ondernemingsraad eigenlijk precies? Presentatrice Laurien Verstraten trok samen met Barista Bart het land door ... De inhoud van het OR jaarverslag - OR academy ... . Onder het genot van een kopje koffie (of thee) voelde ze een aantal OR-leden aan de tand over hun werkzaamheden. PASWERK Sociaal jaarverslag 2017 1 PASWERK Sociaal jaarverslag 2017 Missie & visie Ook in 2017 stonden binnen ons bedrijf de mensen centraal. Het was een spannend jaar, want er kwam na de Tweede Kamer verkiezingen een nieuw Kabinet. Indirect is dat voor ons bedrijf en voor onze medewe ... OR en sociaal jaarverslag - Erasmus OR Centre ... . Het was een spannend jaar, want er kwam na de Tweede Kamer verkiezingen een nieuw Kabinet. Indirect is dat voor ons bedrijf en voor onze medewerkers altijd van groot belang. Gaat het sociaal beleid ... Behandelde onderwerpen in de OR-vergadering en de overlegvergadering. Vermeld hierbij steeds de resultaten en de rol die de OR heeft gespeeld. 3 De successen van de OR. Dit is het belangrijkste hoofdstuk. 4 Verkiezingen. Dit hoofdstuk staat natuurlijk alleen in het jaarverslag als er verkiezingen hebben plaatsgevonden of niet door zijn gegaan. Wat hebben vertrekkende werknemers, OR en Sociaal Jaarverslag met elkaar te maken? Rond deze tijd verschijnt in tal van organisaties het sociaal jaarverslag. Voor de OR is het een belangrijk document met personeelsgegevens zoals ziekteverzuimcijfers, leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, duur van het dienstverband en uitstroomcijfers. Sociaal Jaarverslag Scroll naar beneden. ... Voor ziektevervanging en tijdelijke extra werkzaamheden (zoals bij de vernieuwing van curricula of andere innovatieve projecten) wordt, naast tijdelijke contracten, ook gebruikgemaakt van tijdelijke uitbreidingen op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. OLVG OR-jaarverslag 2016 Datum januari 2017 Pagina 3/29 Voorwoord Verantwoording afleggen over hoe de ondernemingsraad (OR) de medezeggenschap vorm en inhoud heeft gegeven en een overzicht geven over welke werkzaamheden de OR heeft verricht in 2016. Dat doen we in dit jaarverslag. Het eerste volle kalenderjaar van de OR van stichting OLVG. 4 Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 5 2.n beetje ouder ee en meer vrouwen Als gevolg van de bezuinigingen is de bezetting de afgelopen jaren gedaald. in 2014 zien we dat de bezetting weer iets toeneemt. Dat is het effect van de invoering van nieuwe wetgeving in het sociale domein. De gemiddelde leeftijd is weer toegenomen. In dit sociaal jaarverslag leggen we verantwoording af over ons beleid, de personele ontwikkelingen en kengetallen. Leren en ontwikkelen, kennis delen, maar vooral het samenwerken zijn belangrijke pijlers van ons personeelsbeleid. Ook in 2020 staan we samen voor de leerlingen, voor goed onderwijs onder goede condities voor iedereen. Bewegen en ontwikkelen Sociaal Jaarverslag 2013-2014 5 . A ls ondernemingsraad is het goed om het sociaal jaarverslag met elkaar door te spreken. Voor de medezeggenschap van onschatbare waarde om aandachtspunten en trends te identificeren en zo nodig nader De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met daarin een overzicht van zijn activiteiten. Benieuwd naar wat de SER in het afgelopen jaar heeft bereikt? NDB Biblion presenteert sociaal jaarverslag van 2019. "Als wij kunnen zorgen dat bibliotheken hun collecties slimmer, beter en efficiënter kunnen beheren, dan houden zij tijd en budget over voor zaken als ontmoeting en debat, kunst en cultuur en vernieuwende producten." Het sociaal jaarverslag is een jaarlijkse (schriftelijke) rapportage over de arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en het gevoerde sociale beleid. Het sociaal jaarverslag is primair bestemd voor interne doelgroepen en niet wettelijk verplicht....