Bibliotheek PDF EPUB

Wet & Interpretatie - O.A.P. van der Roest

O.A.P. van der Roest boek Wet & Interpretatie Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2015
DIMENSIE: 8,60
ISBN: 9789462510692
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: O.A.P. van der Roest

Omschrijving:

Deze uitgave biedt de lezer een uniek hulpmiddel om op praktische wijze de wet beter te leren interpreteren. Het is in de eerste plaats bedoeld voor juridische bachelorstudenten aan hogescholen, maar het is natuurlijk ook interessant voor anderen die meer over deze belangrijke rechtsbron willen weten. Het boek is zeer toegankelijk door helder taalgebruik en de vele aansprekende praktische voorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:De lezer maakt eerst kennis met enkele belangrijke aspecten van de codificatiegeschiedenis in Nederland.Vervolgens wordt aandacht besteed aan het feit dat de jurist in de praktijk regelmatig wordt geconfronteerd met vragen over goed en kwaad. Denk bijvoorbeeld aan spraakmakende gebeurtenissen, zoals de moord op filmmaker, columnist en regisseur Theo van Gogh in 2004 en leden van de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo in 2015. De lezer wordt in een hoofdstuk aan de hand van enkele praktische vragen uitgenodigd zich bewust te worden van het mogelijk bestaan van klassiek natuurrecht (Goddelijk recht). In dit boek wordt geen antwoord gegeven op de vraag of klassiek natuurrecht bestaat. De bedoeling is jezelf af te vragen wat je ervan vindt en welke invloed dit heeft op ons positief rechtelijk denken.In de overige hoofdstukken worden aan de hand van overwegingen uit aansprekende uitspraken, vonnissen en arresten en traditionele interpretatiemethoden de leerstukken over rechtstoepassing, rechtsvinding en rechtsvorming behandeld. Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de motivering en legitimiteit van juridische adviezen en beslissingen.Elk hoofdstuk sluit af met enkele praktische opdrachten om de stof beter te laten beklijven en ter oefening voor een summatieve toets. Het boek zelf sluit af met een formatieve eindtoets. De antwoorden staan achterin het boek.Over de auteur:Mr. Oscar van der Roest heeft ruime onderwijs- en praktijkervaring. Hij is onder andere oprichter van de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is op dit moment werkzaam als hoofddocent en rechter (plv.).De inhoud van dit boek is gebaseerd op colleges die de auteur de afgelopen jaren heeft gegeven aan juridische bachelor studenten aan de hogeschool.

...) is, als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB), gaat om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling ... PDF NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren voor de interpretatie ... ... . De prejudiciële vraag, zoals zij door de tussenvonnissen van de verwijzende rechter van # september # is toegelicht, noopt het Hof ertoe zich opnieuw over het probleem te buigen, rekening houdend met de wet van # juni # tot interpretatie van de wet van # juli #, en in overweging nemend het koninklijk besluit nr. # van # november # betreffende het rust-en overlevingspensioen der zelfstandigen De regels die gelden bij de interpretatie van een overeenkomst ston ... PDF Wet- en regelgeving in de zorg - Nictiz ... . # van # november # betreffende het rust-en overlevingspensioen der zelfstandigen De regels die gelden bij de interpretatie van een overeenkomst stonden tot voor kort in het (oude) Burgerlijk Wetboek. Bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn zij uit de wet gemikt. Interpretatie-regels worden al gekend in het Romeinse recht. 1 Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen geldt een collectieve regeling als bedoeld in de artikelen 1:3, eerste lid, en 1:4, eerste lid, gedurende 5 jaren, te rekenen van het tijdstip waarop die regeling ingaat.Bij wijziging van de in de eerste volzin bedoelde collectieve regeling binnen 5 jaren na inwerkingtreding, wordt het in de eerste volzin bedoelde tijdvak ... interpretatie van de wet vertaling in het woordenboek Nederlands - Pools op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Er is een kleine scheidslijn tussen interpretatie en constructie in de wet, die in dit artikel is besproken. Terwijl de interpretatie van het statuut, alles te maken heeft met het verkennen van de geschreven tekst, terwijl constructie in bredere zin wordt gebruikt, d.w.z. het helpt niet alleen bij het bepalen van de betekenis en uitleg van de bepalingen van de wet, maar verduidelijkt ook de ... Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het ... Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken....