Bibliotheek PDF EPUB

Projecties des geestes - in woord 't beeld aan uw geestes geschonken en geschonden - Peter L.N. van Holland

Projecties des geestes - in woord 't beeld aan uw geestes geschonken en geschonden U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 7,70
ISBN: 9789402246544
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Peter L.N. van Holland

Omschrijving:

Op zijn eigen wijze brengt de auteur u een cocktail aan nieuw Nederlandse gedichten en zo ook een tiental spreuken aan u. Soms met een Oudnederlandsche touché. Deze zijn dikwijls op meerdere manieren te belichten. En welke u uw geest wellicht even de tijd moet gunnen, zoals met een mooie rode wijn, beter te worden mettertijd, alvorens u deze volledig kan projecteren.

...d je beter: woorden of beelden? De meeste mensen zeggen beelden en dat klopt ook ... Beelden zijn de taal van ons geheugen - NRC ... . Beelden worden uitzonderlijk goed opgeslagen in onze hersenen. Maar liefst een derde van onze ... De afgewerkte 'Words and Pictures' is een gemeenschappelijk en duidelijk verhaal, in een taal die begrepen wordt door alle mensen die betrokken zijn. De tekeningen die de verhaallijn ondersteunen, geven de kinderen een beeld van hoe de betrokkenen hebben gereageerd, wat ze voelden of hadden willen zeggen en hoe ze geprobeerd hebben te helpen.¹ Aan des Heilands voeten Is mijn liev'lingsoord, 'k Wensch daar meê te zitte ... Hapschaar Boek PDF Online | BANK72 PDF ... .¹ Aan des Heilands voeten Is mijn liev'lingsoord, 'k Wensch daar meê te zitten, Luistrend naar Zijn woord. 2. Aan des Heilands voeten Lag Maria neêr, Goot haar kost'bre zalve Uit voor haren Heer. Liefdrijk zag de Heiland aan Wat ze uit liefde had gedaan. Koor. Aan des Heilands voeten, Dienend mijnen Heer, Wensch ik ook mijn zalve Te offren tot ... "Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. " Hebr. 4 : 12. Gods Woord maakt scheiding tussen ziel en geest. Probeer het beeld te verrijken. Je kunt het bijvoorbeeld combineren met een paard, of met een beeld bij een ander deel van het woord (kip). "When you think something, you think in picture. You don't think a thought in words. You think a picture that expresses your thought. Working with this picture will produce it into your experience." Grace ... Dan zwijgt in mij dit wond're beeld en ik weer bij mijzelf uitkom. Ik ben terug op aard en denk: Als 't vuur des Geestes in mij gloeit, de goddelijke tempelbeek als 'n stroom van levend water vloeit, die troost, bemoedigt en versterkt en mij vervult geheel en al, dat ik dan als Ezechiël mij daarin vrij'lijk werpen zal! Frits Deubel www ... 53. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Nederlandse spreekwoorden en gezegden zijn voor nieuwkomers vaak moeilijk te doorgronden. Het boek De hond in de pot biedt uitkomst. Allochtonen en kinderen kunnen er danig van in de war raken. Omgordt u met de gordel der waarheid, opdat gij, ten einde de last te dragen en vol te houden, sterkte moogt verkrijgen. Houd uw hoofd bedekt met de helm van de juiste hoop die niet tot teleurstelling leidt. Verstevig uw greep om het zwaard des geestes, Gods Woord. Leer dit zwaard zwaaien nu wij handgemeen zijn geworden met de vijand. Het beeld drukt iets bijzonders uit: wij kunnen breken met de status quo. Wij kijken onder het veelbetreden plaveisel en komen tot onverwachte inzichten. Denk aan de wetenschapper die buiten het bestaande paradigma stapt, wat ons onder meer de evolutie- en relativiteitstheorie opleverde. Of de kunstenaar die een nieuwe beeldtaal introduceert....