Bibliotheek PDF EPUB

Inperking vrijheid van onderwijs - C.E.H.J. Verhoef

Je vindt hier Inperking vrijheid van onderwijs pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2014
DIMENSIE: 6,93
ISBN: 9789461535955
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.E.H.J. Verhoef

Omschrijving:

De vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) verschaft ouders het recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. Was dit de bedoeling van Thorbecke toen hij dit recht in 1848 in de grondwet vastlegde? Wat wordt precies bedoeld met de vrijheid van richting, van oprichting en van inrichting?Artikel 23 spreekt ook over 'deugdelijk onderwijs', maar hoe 'deugdelijk' is ons onderwijs, wanneer op sommige christelijke scholen de Bijbelse verhalen boven de verworvenheden van de wetenschap worden gesteld? Scholen behoren tot de publieke ruimte; in hoeverre wordt hier recht gedaan aan de grondwettelijke scheiding van kerk en staat?Christelijke scholen gaan uit van 'joods-christelijke' waarden, maar in hoeverre zijn die authentiek joods, c.q. christelijk? Wat is 'christelijk' onderwijs? In hoeverre verschilt dit van openbaar onderwijs, wanneer beide dezelfde algemeen menselijke waarden en normen willen overdragen?In 1848 was er sprake van een relatief homogene Nederlandse samenleving. Onze huidige maatschappij is multicultureel, multi-etnisch en multireligieus en op het onderwijs na, vrijwel volledig ontzuild. Is het maatschappelijk nog aanvaardbaar dat de godsdienstige verkokering van ons onderwijs blijft voortbestaan, terwijl onze samenleving vraagt om een onderwijsbestel dat de integratie van allochtone en autochtone jongeren bevordert en de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen verkleint? Het antwoord ligt bij een inperking van de vrijheid van onderwijs en de keuze voor de 'gemengde school'.

...nperking vrijheid van onderwijs'. OPINIE Inperken van vrijheid van onderwijs is niet de oplossing Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam ... Inperking van onderwijsvrijheid lost niets op | Advalvas ... . Beeld ANP, Koen van Weel. In de Haga-saga is niet de vrijheid van onderwijs het probleem ... 'Inperking vrijheid van onderwijs' door C.E.H.J. Verhoef - Onze prijs: €18,95 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen De vrijheid van onderwijs is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat is gebaseerd op e ... Vrijheid van onderwijs - Wikipedia ... . Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat is gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie (bijzonder onderwijs), en thuisonderwijs.In sommige landen is inschrijving in een openbaar of door de overheid gecontroleerd ... Van hem verscheen in maart 2015 het boek Inperking vrijheid van onderwijs. Hij stelt daarin de vraag of het maatschappelijk nog aanvaardbaar is dat de godsdienstige verkokering van het onderwijs blijft voortbestaan. De huidige ...