Bibliotheek PDF EPUB

Dementie - Birgitte Schoenmakers

Birgitte Schoenmakers Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2017
DIMENSIE: 4,39
ISBN: 9789463443579
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Birgitte Schoenmakers

Omschrijving:

Dementie 1e druk is een boek van Brigitte Schoenmakers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463443579 Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patiënt en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patiënt met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patiënt op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patiënten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiële ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patiënt met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

...e. Grote impact. Als iemand hoort dat hij of zij dement is, heeft dat een grote impact ... Dementie - Symptomen & Oorzaken | Lentis ... . Over dementie Dementiezorg naar een hoger plan. Met het Deltaplan Dementie is in 2013 een grote stap gezet om de ziekte te bestrijden en de zorg aan dementerenden te verbeteren. Nederland telt zo'n 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dat aantal. Kan dementie behandeld worden? Een behandeling die alle vormen van dementie geneest of het ziekteproces vertraagt, is er op dit moment niet. Voor alzheimerpatiënten zijn er wel medicijnen die de symptomen vooral de eerste ja ... Dementie fases - Wat zijn de 4 fases van dementie ... ... . Voor alzheimerpatiënten zijn er wel medicijnen die de symptomen vooral de eerste jaren in zekere mate kunnen verbeteren. Zogenaamde cholinesteraseremmers werken in op geheugen, alertheid en gedrag. Het laatste Dementie nieuws het eerst op NU.nl. Hoge Raad: Euthanasie mag ook zonder herbevestiging van demente patiënt dinsdag 21 april om 12:41 - Binnenland Dementie Online: tips en informatie voor mantelzorgers van mensen met dementie. Markant : ondersteuning, informatie en advies voor mantelzorgers. Dementelcoach , telefonische coaching voor mantelzorgers. Eerste verschijnselen van dementie: het niet-pluis gevoel De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per type van de aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het zogenaamde 'niet-pluisgevoel' aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid. Bij dementie kunnen veel symptomen optreden. Deze symptomen zorgen voor problemen in het dagelijks leven, in de dagelijkse activiteiten, het huishouden of in relatie met anderen.. Kenmerken van dementie: Dementie zie je niet. Het zit van binnen. Bij Samen voelen we ons betrokken bij mensen met dementie. We luisteren naar u, en naar de mensen om u heen. We bieden u de hulp, zorg en begeleiding die u nodig heeft. Dementie met Lewy bodies: Mensen met deze soort dementie hebben ook last van trillen en langzaam en stijf bewegen. Frontotemporale dementie: Mensen met deze soort dementie gaan zich vooral anders gedragen. Ze hebben minder last van snel dingen vergeten. Dit komt vaker voor bij jonge mensen die dementie hebben. Dementie is een omschrijving voor een situatie waarbij er achteruitgang van het denkvermogen en verandering in het gedrag optreedt. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen geheugenstoornissen voor....