Bibliotheek PDF EPUB

Dromer Van Een Kerk - none

none boek Dromer Van Een Kerk Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2002-01-01
DIMENSIE: 5,20
ISBN: 9789023911555
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Als op 1 februari 2002 het dienstverband van dr. Ir. J. van der Graaf bij de Gereformeerde Bond ten einde is, wordt een periode in de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden afgesloten. In 1966 werd hij bestuurslid, in 1972 kwam hij parttime in dienst, waarna hij van 1974 tot 2000 algemeen secretaris was. Daarna volgde een periode als studiesecretaris.Dromer van een kerk, een bundel opstellen die bij zijn afscheid aan van der Graaf in aangeboden, is een blijvende herinnering aan de tijd dat hij zij werk ten dienstevan degemeenten en de kerk verricht heeft. Centraal staan de deelterreinen waarop hij zich bewogen heeft: Israël, de kerk, Samen op Weg, theocratie, prediking, gemeenteopbouw, werelddiaconaat, oecumene, Hongarije, media, cultuur, geloof en wetenschap, welzijn en onderwijs. In elk artikel wordt aangegeven welke bijdrage Van der Graaf de volgende dertig jaar op een specifiek terrein geleverd heeft, waarbij niet geschroomd wordt het gesprek met aan te gaan. Vanuit de verschillende thema's zijn lijnen naar de kerk getrokken, want Van der Graaf is vooral man van de kerk! Hij droomt van een kerk die Christus belijdt, zich eenparig tot de overheid wendt en het volk het Evangelie betuigt. Dromer van een kerk bevat tevens een levensschets, een bibliografie en een felicitatieregister.

...e namens God spreekt. • De kinderen maken kennis met de profeet Jesaja en met zijn visioenen en dromen over Gods Rijk: een rijk van vrede en gerechtigheid ... Hofstede de Groot: dromer van een evangelisch-katholieke kerk ... . Droom van een kerk. Ds. W.R. van der Zee (1930-1995) was Nederlands Hervormd predikant en vanaf 1982 tot aan zijn overlijden, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Mijn droom voor de kerk. Ik verlang naar iets nieuws. Iets fris. Iets simpels. Iets wat tot in het diepst van mijn botten tintelt van kracht en vreugde. ... "Wie als christen niet lid is van een kerk, is ongehoorzaam aa ... Wakkere jongeren dromen over de kerk van morgen - Geloven ... ... . Iets simpels. Iets wat tot in het diepst van mijn botten tintelt van kracht en vreugde. ... "Wie als christen niet lid is van een kerk, is ongehoorzaam aan God" Veel kerken zien mensen vertrekken. Dream - een beetje dood.Alle we zorgvuldig verbergen van anderen en van zichzelf tijdens wakker, droom manifesteert zich in vol, maar figuurlijk, als symbolen.Daarom laat de kerk met haar deuren dichtgetimmerd of opknoping slot, zegt dat knaagt aan het menselijk verlangen en wanhoop, en er is geen rust zijn ziel.Maar het is noodzakelijk om een kaars in een kaars uit de vernietigde tempel ... Ook gereformeerden dromen van één kerk. PUTTEN (ANP) - "Laten we om Gods wil iets dappers doen." Dat woord van reformator Zwingli haalde de christelijk-gereformeerde prof. W. van 't Spijker ......