Bibliotheek PDF EPUB

Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen - J. Vandermeulen

J. Vandermeulen boek Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2003-05-01
DIMENSIE: 10,95
ISBN: 9789035224926
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J. Vandermeulen

Omschrijving:

Hoe ziet de toekomst eruit voor een volwassene met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen zoekt een antwoord op deze vraag en op de vragen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Wat is NAH eigenlijk? Hoe vaak komt het voor? Welk onderzoek vindt er plaats en wat levert dit op? Wat zijn de gevolgen van de verschillende vormen van NAH? Welke therapeutische mogelijkheden zijn er en wat is de prognose? In dit handboek zijn de actuele kennis en kunde op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen samengebracht. De theorie is in het boek goed in evenwicht met de praktijk. Het resultaat is een breed en actueel overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, waarbij de situatie in Nederland een belangrijke plaats inneemt. In het eerste deel worden de voornaamste oorzaken van NAH toegelicht. De moderne beeldvormende technieken die een belangrijke rol spelen in de medische diagnostiek, staan nauwkeurig beschreven. Het tweede deel behandelt de vele stoornissen die kunnen optreden als gevolg van NAH, zoals gedragsstoornissen, psychosociale stoornissen en persoonlijkheidsveranderingen. Vervolgens worden de behandeling en begeleiding van de NAH-patiënt besproken. Niet alleen de motorische vaardigheden van de patiënt krijgen veel aandacht, maar vooral ook de behandelingsmogelijkheden, waaronder cognitieve revalidatie en neuropsychotherapie. Het doel de patiënt maatschappelijk weer te integreren staat hierbij centraal. De algemene gevolgen staan beschreven in het vierde en laatste deel. Hierin komen onder andere het post-whiplash-syndroom, rouw en juridische aspecten aan de orde. Een overzicht van de recente en toekomstige ontwikkelingen maakt het handboek compleet. Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen is een nuttig naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met onderzoek naar en behandeling van mensen met NAH. Professionele hulpverleners treffen nuttige handvatten aan voor de dagelijkse praktijk. Het boek is bovendien zeer geschikt voor het pre- en postdoctoraal onderwijs, met name de geneeskunde en psychologie. Daarnaast kan het zeer waardevol zijn binnen de paramedische wetenschappen, waaronder de ergo-, de logo- en fysiotherapie.

...ftekort na een hartstilstand, infecties en tumoren in de hersenen ... Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen | Nederlands ... ... . Thuisbegeleiding bij volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel Heb je een hersenletsel, ten gevolge van een ongeval of ziekte? Heb je vragen of kan je een duwtje in de rug gebruiken rond zaken die hieronder als"thema's in de begeleiding" worden vermeld? Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat door een herseninfarct, hersenbloeding, hersenkneuzing, hersentumor of een ontsteking in de hersenen. Het UMCG Centrum voor Revalidatie biedt patiënten met een niet ... Behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel ... . Het UMCG Centrum voor Revalidatie biedt patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel behandelingen, met of zonder opname. Nazorg hersenletsel. Maar al te vaak komt het voor dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ook na revalidatie, pas later nieuwe gevolgen daarvan ondervinden. Ons Hersenletsel Adviesteam kan hiervoor een behandeladvies geven en eventueel een vervolgtraject verzorgen. Lees meer informatie over klachten na niet-aangeboren hersenletsel. Bij Thebe hebben wij veel ervaring met het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op een aantal locaties biedt Thebe gespecialiseerde zorg en behandeling aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel in alle leeftijden (gemiddeld tussen de 25 en 70 jaar oud). Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel Elk jaar verlaten 100.000 mensen het ziekenhuis of revalidatiecentrum na een vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, een tumor, een herseninfarct, een hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. Download de Signaleringslijst Volwassenen met NAH (2008, pdf) Overige signaleringslijsten. Voor kinderen en jongeren kun je gebruik maken van de 'Signaleringslijst (Brain Injury Alert) voor kinderen en jongeren met hersenletsel'. Of raadpleeg bij mensen met een CVA een lijst die specifiek is gericht op de gevolgen na een CVA. Invitational conferenceVerslag invitational conference Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel. De werkgroep stelde vervolgens een long list met knelpunten op en prioriteerde de knelpunten op basis van: (1) klinische relevantie, (2) de beschikbaarheid van (nieuwe) evidence van hoge kwaliteit, (3) en de te verwachten impact op de kwaliteit van zorg ... NAH-Niet-aangeboren hersenletsel: ... Signaleringslijst voor volwassenen met CVA, De lijst is gevalideerd binnen een groep CVA-patiënten en bleek een bruikbaar instrument om het cognitief functioneren ... Voor kinderen en jongeren met hersenletsel Lijst voor opsporen van gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren. Cognitieve ... Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak problemen op allerlei gebieden: zintuiglijk, motorisch, cognitief en psychisch. Ook hun persoonlijkheid verandert vaak. De specifieke gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Als volwassene met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning na je revalidatie. Deze ondersteuning vind je in het NAH-centrum. Hier helpen ze je zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Naar wat je nog wil en kan als het weer wat beter gaat. Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen. Onder redactie van J.A.M.Vandermeulen, M.M.A.Derix, C.J.J.Avezaat, Th. Mulder en J.W.van Strien. 306 bl., fig., tabellen ... Koop Niet-aangeboren hersenletsel b...