Bibliotheek PDF EPUB

Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers - B.B.B. Lanting

B.B.B. Lanting Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,58
ISBN: 9789046602669
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: B.B.B. Lanting

Omschrijving:

Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers

...werking treedt. Alle ambtenaren, tenzij ze tot de uitzonderingen behoren, hebben dan van rechtswege een arbeidsovereenkomst ... Platform Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen ... ... . Geldend van 01-01-1998 t/m heden. Toon relaties in LiDO Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie) Maak een permanente link Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie) Toon wetstechnische informatie Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie) In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Amar: het Algemeen militair ambtenarenreglement, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum Mensenhandel met he ... De Belgische Sociale Zekerheid | La Sécurité Sociale Belge ... ... . Amar: het Algemeen militair ambtenarenreglement, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie: analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief (G. Vermeulen) Les interventions psychologiques destinées aux auteurs d'infractions à caractère sexuel en Belgique (Région wallonne): apport de la littérature et de la clinique (G. Coco, S. Corneille et S. Louwette) Eillert & Van Lammeren Advocaten is een advocatenkantoor dat zich heeft toegelegd op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en bekostigingsrecht. De zaken die wij behandelen uit hoofde van deze specialisaties zien onder meer op ontslag, reorganisatie, overgang van onderneming, sociale zekerheid, medezeggenschap, mediation, sociale plannen en bekostigingsgeschillen tussen enerzijds ... De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert niets aan de sociale zekerheid van ambtenaren. De wettelijke werknemersverzekeringen (WW, Ziektewet, WAO, enz.) waren al van toepassing op overheidspersoneel. Dit blijft onveranderd. De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met de 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren'1 . Dit is de laatste stap in een serie ontwikkelingen waarmee het arbeidsrecht in de marktsector ook van toepassing wordt op het overgrote deel van de ambtenaren, naar verwachting per 1 januari 2017. Kenners beweren dat hierdoor het ambtenarenrecht wordt afgeschaft. De rechtspositie van ambtenaren is met de inwerkingtreding van de Wnra fundamenteel gewijzigd. In Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2020 kruipen de auteurs als het ware in de huid van de gebruiker om deze direct toepasbaar gereedschap aan te reiken om problemen te voorkomen of adequaat op te lossen. Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. 1 Inleiding: Van ambtenaar naar ambtenaar 1 2 De Ambtenarenwet 2017 9 B. Barentsen 3 De ambtelijke kernwaarden en integriteit 27 J.J. Blanken 4 Verambtelijking van het private ontslagrecht: het beste van beide werelden of een gemiste kans? 43 A.R. Houweling 5 De sociale zekerheid van de ambtenaar nu en na de normalisering59 H.J.M. Richters Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers: een ... Het boek van Belinfante is een belangrijke bijdrage tot de kennis van een probleem dat het naoorlogse Nederland nog lang heeft beziggehouden. Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers ... Sociale zekerheid en vergrijzing: zorg(en) voor de toekomst (J. De Cock) ]]> ... Wijziging van de plannen en van verkavelingsvergunningen 6. De procedures tot opheffing van een bijzonder bestemmingsplan of van de voorschriften ervan 7. Overgangsbepalingen artikel vii. wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de algemene burgerlijke pensioenwet) (stb. Barentsen B. & Richters H.J.M. (2014), De sociale zekerheid van de ambtenaar nu en in de toekomst. In: Capra (Ed.) De ambtenaar van de toekomst van de ambtenaar. Tilburg: Celsus. 37-46. book chapter; Barentsen B. (2014), Geen massages meer bij justitie, Zegge...