Bibliotheek PDF EPUB

Verstandelijke beperking & alternatieve zorg - Tjitske Gijzen

Het beste Verstandelijke beperking & alternatieve zorg Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2019
DIMENSIE: 4,75
ISBN: 9789492711441
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Tjitske Gijzen

Omschrijving:

Alternatieve zorg is in de verstandelijke gehandicaptenzorg erg geliefd, en niet omdat begeleiders nu eenmaal liefhebbers zijn van 'zweverige' praktijken. Als je contact wilt maken met mensen met een verstandelijke beperking, of hen contact wil laten maken met hun eigen gevoelens en gedachten, moet je hen aanspreken op hun sterke kanten: beleven en ervaren met de zintuigen. Door de jaren heen zijn er heel wat methodes en activiteiten ontwikkeld die hierop gebaseerd zijn en met succes in de gehandicaptenzorg worden toegepast. En daar blijkt dan eigenlijk weinig zweverigs aan. Diverse zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen in deze bundel over:• Rust vinden met mindfulness.• Contact maken met haptotherapie.• Afstemmen op de ander door mentaliseren.• Gevoelens verbeelden met narrative sandplay.• Ontspannen met muziek, klankschalen, yoga, Shantala massage en watsu.• Activeren met zorgdieren, clownerie en aromazorg.

... met hun eigen gevoelens en gedachten, moet je hen aanspreken op hun sterke kanten: beleven en Een verstandelijke beperking, of een verstandelijke handicap, kan meerdere oorzaken hebben ... Geestelijk of verstandelijk. Handicap of beperking, wat is ... ... . Zo kan het zijn dat er een stukje hersenen ontbreekt, waardoor dit niet gebruikt kan worden, maar het kan ook zijn dat er een hersenbeschadiging is ontstaan op enig moment in het leven. Voor mensen met beginnende dementie, een verstandelijke beperking, autisme, een psychische aandoening of die om een andere reden moeite hebben met de structuur van een dag. Voor mantelzorgers of zorgprofessionals om hen te helpen bij de communicatie met degene voor wie ze zorgen. Geschatte omvang van verstandelijke beperking onder mondiale gemiddelde. De ... Professionals in de zorg voor mensen met een ... ... . Voor mantelzorgers of zorgprofessionals om hen te helpen bij de communicatie met degene voor wie ze zorgen. Geschatte omvang van verstandelijke beperking onder mondiale gemiddelde. De geschatte prevalentie van verstandelijke beperking in Nederland (0,85%) ligt onder de Europese en mondiale gemiddelden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 1% tot 3% van de bevolking een verstandelijke beperking heeft. Lees meer Korte uitleg over verstandelijke beperkingen. Zoek je informatie over een verstandelijke beperking? Hier vind je informatie. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise, landelijke dekking en veel cliënten met diverse beperkingen en syndromen. Hierdoor hebben wij ruime kennis over allerlei onderwerpen. Gehandicaptenzorg is de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bij een lichamelijke beperking gaat het om problemen met bewegen, zien of horen. Mensen met een verstandelijke handicap zijn beperkt in hun intellectuele en sociale ontwikkeling. Hoeveel zorg nodig is hangt af van de ernst van de beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra tijd en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met ziek zijn, verdriet, dood en rouw. In het huisartsenboekje vinden mensen met een verstandelijke beperking en huisartsen tips voor een goed gesprek; In de brochure Hoe zorg je voor een ongeneeslijk zieke met een verstandelijke beperking? Van Bopz naar Wet zorg en dwang. Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz.Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. Of vraag je begeleider dit te doen als je een verstandelijke of psychiatrische beperking hebt. Kijk ook eens bij veelgestelde vragen. De SAR staat voor Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling. De stichting is in 1982 gestart in 'Het Dorp' (Arnhem) door bewoners met een lichamelijke beperking. Een verstandelijke beperking is niet iets dat over gaat, je kunt het niet 'genezen'. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig van hun verwanten, maar ook van professionals. S&L Zorg. S&L Zorg biedt uitstekende menslievende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen in het sociaal domein één van de meest kwetsbare groepen. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Hoe kun je hen als professional ondersteunen? Respect daarvoor is een belangrijk uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Dat geldt bij mensen met een lichte, matige én ernstige verstandelijke beperking. Bij goede zorg en ondersteuning hebben begeleiders respect voor de persoonlijkheid van hun cliënten. Zij geven zorg die goed past bij de mogelijkheden en voorkeuren van de persoon. De Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) verving per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) voor mensen met een psychogeriatrische aandoening en/of verstandelijke beperking of een daarmee gelijkgestelde aandoening. Hulp bij opgroeien. Een kind opvoeden gaat niet vanzelf. Zeker wanneer je zorgen hebt over de ontwikkeling van je zoon of dochter. Of wanneer je kind extra zorg en aandacht nodig heeft door een psychische of verstandelijke beperking. Op deze site vindt u informatie over palliatieve zorg in Netwerk Palliatieve Zorg - Amsterdam/Diemen Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. In het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Specialist in complexe zorg. Steeds meer mensen met een intensieve zorg- of ondersteuningsvraag komen wonen op De Lathmer. Intensieve somatische zorg voor EMB-cliënten. Mensen met intensieve somatische zorgvragen hebben: altijd een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking vaak moeite met zelfstandig voortbewegen De vaak complexe etiologie van de verstandelijke beperking en de comorbiditeit op gezondheid en sociaal functioneren, maken patiënten met deze beperking bijzonder kwetsbaar. Omdat het medisch-wetenschappelij...