Bibliotheek PDF EPUB

Medezeggenschap en onderwijs - Frederik Smit

Frederik Smit boek Medezeggenschap en onderwijs Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2013
DIMENSIE: 8,95
ISBN: 9789088503450
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Frederik Smit

Omschrijving:

Medezeggenschap en onderwijs 1e druk is een boek van Frederik Smit uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088503450 De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen.Een medezeggenschapsraad komt het beste tot zijn recht als zijn mening op waarde wordt geschat en hij invloed weet uit te oefenen op het beleid. Een raad die als een stevige 'counterpart' van het bestuur kan optreden, raakt ge nspireerd om het beste uit zichzelf en zijn organisatie te halen.Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van inspraakorganen in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.Dit boek bevat succesfactoren om invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen te optimaliseren.Dr. Frederik Smit is senior onderzoeker en co rdinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoeksloopbaan heeft hij veel onderzoek verricht op het terrein van de medezeggenschap in het onderwijs.

...de Project Versterking Medezeggenschap. Medezeggenschap is binnen Lucas Onderwijs geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau ... Medezeggenschap onderwijs | HR-kiosk.nl ... . In het voortgezet onderwijs is er nog een derde niveau van medezeggenschap, namelijk het regioniveau. Medezeggenschapsraad Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. Medezeggenschapsraad, werkwijze en bevoegdheden In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Op deze pagina's vindt u informatie over de volgende onderwerpen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een vereniging van ... wetten.nl - Regeling - Wet medezeggenschap op scholen ... ... . Op deze pagina's vindt u informatie over de volgende onderwerpen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een vereniging van particulieren, ouder- en medezeggenschapsraden het in primair en voortgezet onderwijs. CNV Onderwijs heeft voor zijn leden in het primair en voortgezet onderwijs een overzicht gemaakt van alle (deel)notities die de (G)MR'en moeten of kunnen ontvangen. Daarbij is aangeven welke bevoegdheid de MR of GMR bij de (beleids)notitie heeft en kunt u lezen op basis van welke wetgeving de notitie ontwikkeld moet worden....