Bibliotheek PDF EPUB

Geestelijke strijd - M.J. (Red.) Paul

M.J. (Red.) Paul boek Geestelijke strijd Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2002
DIMENSIE: 9,98
ISBN: 9789023911678
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M.J. (Red.) Paul

Omschrijving:

Steeds meer mensen stellen zich open voor geestelijke machten en krachten die niet uit God zijn. Dit heeft te maken met de toenemende belangstelling voor andere religies, de invloed van boeken en films met allerlei bovennatuurlijke zaken en met de sterke opkomst van paranormale geneeswijzen. Westerse christenen krijgen meer dan ooit te maken met de gevolgen van deze belangstelling voor occulte zaken.Voor verschillende theologen was dit reden om zich te gaan verdiepen in het occulte. De neerslag daarvan is verwerkt in dit boek. Aan de orde komen de bijbelse gegevens over demonie en paranormale zaken.De auteurs geven uitgebreid aandacht aan het verschil in wereldbeeld van toen en van nu. Daarnaast beschrijven ze hoe hiermee in de kerkgeschiedenis is omgegaan. Dan blijkt onder andere dat de vroegchristelijke kerk veel ervaring heeft opgedaan in de confrontatie met demonische machten.Maar is er ondanks dat wel ruimte voor zaken als demonie en exorcisme in een reformatorische geloofsleer? Strijdt erkenning van de kracht van de duivel met onze opvattingen in de psychiatrie? Het boek sluit af met een handreiking voor het omgaan met geestelijke strijd en demonie in de praktijk van het gemeenteleven.

... de oorlog. Twee vijandige koninkrijken; Satans hoofdkwartier; Strijd van engelen; De wapens en het strijdperk; De basis van onze overwinning; Deel 2: Onze defensieve wapenrusting ... Geestelijke strijd | Preken over het leven als christen ... ... . De volledige wapenrusting; De gordel van waarheid; Het borstharnas van de gerechtigheid; De schoenen van ... En dat is de strijd waar Jezus ons op wijst in het Onze Vader en Paulus in Efeze 6. 'Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'. En: ' We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad'. Dat gaat over een geestelijke strijd. Maar daarom niet minder erg. Voor el ... Geestelijke strijd in je denken | Pastorale hulpverlening ... ... . En: ' We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad'. Dat gaat over een geestelijke strijd. Maar daarom niet minder erg. Voor elke wedergeboren christen die Jezus Christus actief navolgt is geestelijke strijd iets dat erbij hoort, of men het doorheeft of niet. Net zoals met alles in het christelijk leven, is het belangrijk om een Bijbels beeld te hebben bij dit onderwerp, omdat we anders verkeerd gaan denken en doen. Er is een geestelijke strijd gaande boven ons en in ons. Op deze website kunnen we achter de schermen kijken en ons leren wapenen in de geestelijke strijd. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen leren herkennen. Elke Christen heeft te maken met geestelijke strijd. Vanaf je bekering bevind je je in geestelijk oorlogsgebied, omdat de vijand je nooit met rust zal laten. Hij wil je ontmoedigen, afkeren van God en uiteindelijk je vernietigen. Jezus zegt: "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen" (Johannes 10:10). … Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden). Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof. Geestelijke strijd is realiteit voor elke christen. In de wereld wordt aan onze getrokken en de tegenstander wil zoveel mogelijk slachtoffers maken. Als christen gun je anderen ook het nieuws over Jezus. We delen dit nieuws en onderzoeken tijdens de samenkomsten meer over Hem. Vraag: "Wat zegt de Bijbel over geestelijke oorlogvoering?" Antwoord: Er zijn twee belangrijke vergissingen die worden gemaakt op het gebied van geestelijke oorlogvoering: de strijd te veel benadrukken en de strijd niet genoeg benadrukken. Sommige mensen denken dat elke zonde, elk conflict en elk probleem veroorzaakt wordt door demonen die moeten worden uitgedreven. Geestelijke strijd rond Messiaanse gemeente: elke week protesten voor de ingang. Week aan week moeten gemeenteleden van Beit Hallel in Ashdod zich door een groep van demonstranten begeven naar de ingang. "Kinderen zijn bang om naar binnen te gaan", zegt voorganger Jacob Liebenberg. De geestelijke strijd, het vervolg van Efeze 6. Hier ziet u waar de laatste drie delen over de geestelijke strijd over zullen gaan. Iedere dienst is ook "los" mee te maken, kennis van de voorgaande preken is helpend maar niet noodzakelijk. 31 mei, Pinksteren, het zwaard van de Geest. Door de gedachte aan een geestelijke strijd tegen boze machten kun je in een kramp schieten, waardoor je overal boze geesten ziet. Bij jezelf en bij anderen. Hoe ga je nu op een verstandige manier met dit onderwerp om en met situaties waarin je vermoedt, dat mensen te maken hebben met een directe interventie van satan in hun leven? Lees meer- > Geestelijke strijd 22 september 2011. Verspil je moeiten niet "Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen" (Psalm 112:7) Christen, je hoeft niet bang te zijn voor de komst van kwade tijden, want als die je verontrusten, waarin ben je dan anders dan de rest? Categorie: Columns Tags: Gebed, Geestelijke strijd, Muren, Voorbede, Wachters. Gekleed voor de strijd 'Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd' (Jesaja 59: 17) Gepubliceerd op 12 augustus 2016 door Cees Reageer Geestelijke strijd zou ik willen omschrijven als alle inspanningen van christengelovigen om in de kracht van Gods Geest de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen en die van het koninkrijk van de satan te verkleinen, zowel in je eigen leven als in de wereld om je heen. Bidden is een weg is een site om inspiratie op te doen. Je vindt er een schat aan informatie over gebed, praktische toerusting, concrete gebeden, zegenbeden, ontwikkelingen rondom verzoening en eenheid. Geestelijke strijd. Het is er wel degelijk, maar niet zichtbaar. ,,Mensen vertelden dat ze naar bepaalde films keken en last kregen van angsten in dromen," zegt dominee Gerrit Vreugdenhil over z...