Bibliotheek PDF EPUB

Omgaan met moeilijke mensen - C.A.L. Hoogduin

Je vindt hier Omgaan met moeilijke mensen pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2007
DIMENSIE: 4,10
ISBN: 9789085064824
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.A.L. Hoogduin

Omschrijving:

Omgaan met moeilijke mensen 1e druk is een boek van C.A.L. Hoogduin uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789085064824 OMGAAN MET MOEILIJKE MENSENnaar een professionele aanpakMensen gedragen zich in het algemeen aangepast. Er zijn echter nogal wat mensen die hun persoonlijke opvattingen van groter belang achten dan de algemeen geldende regels. Daardoor botsen ze keer op keer met anderen in bijvoorbeeld het gezin, op het werk en tijdens de vrijetijdsbesteding. Ze veroorzaken niet alleen veel moeilijkheden, maar komen vaak ook zelf in grote problemen. Over deze mensen gaat dit boek. Wie zijn zij en hoe kunnen we ze helpen een harmonieuzer bestaan te krijgen? De aandacht richt zich daarbij niet zozeer op genezingsprocessen, maar vooral op het helpen ontwikkelen van strategieën die hen de mogelijkheid bieden uit de problemen te blijven en de mensen uit hun omgeving een minder conflictueus bestaan kunnen geven.In dit boek wordt getracht om 'moeilijke mensen' te classificeren. Uitgaande van de diverse persoonlijkheidsstoornissen worden enkele strategieën beschreven om met deze mensen om te gaan. Voorts krijgt de lezer strategieën aangeboden in de vorm van conflictoplossing, 'socratisch motiveren', toepassing van zelfcontroleprocedures bij agressief gedrag en een cognitieve strategie voor mensen met een lage frustratietoletrantie. Ook wordt de problematiek van de borderline-patiënt, eigenlijk het prototype van een 'moeilijk mens', uitvoerig besproken.Tot slot volgen enige algemene richtlijnen over hoe we als hulpverlener lastige, agressieve cliënten kunnen bejegenen. Deze richtlijnen gelden eigenlijk voor de omgang met iedere cliënt, hoe 'moeilijk' die ook is: wees hoffelijk en vriendelijk.

...sen: de module frustratietolerantie 8. Omgaan met negatieve mensen is vermoeiend omdat je er zelf ook negatief van kunt worden ... Kernkwadranten: Omgaan met 'lastige' mensen | Coachcenter ... . Deze tips helpen je positief omgaan met negatieve mensen. Samenvatting Omgaan met Moeilijke Mensen. Iedere therapeut kent ze: cliënten die niet doen wat je van ze verwacht, die zich dwars, boos of zelfs agressief opstellen. Toch is het mogelijk goed met hen om te gaan, zo laat Omgaan met 'moeilijke' mensen zien. Omgaan met moeilijke mensen. Jezus kon geweldig omgaan met moeilijke mensen. In zijn woorden en daden gaf Hij blijk van aanv ... Stress: omgaan met moeilijke mensen | Mens en Samenleving ... ... . Omgaan met moeilijke mensen. Jezus kon geweldig omgaan met moeilijke mensen. In zijn woorden en daden gaf Hij blijk van aanvaarding. Hij luisterde met gevoel naar hun zorgen, stelde vragen en geleidelijk aan openbaarde Hij goddelijke waarheden. Onthoud: moeilijke mensen zijn ook maar mensen. Ze hebben hun eigen problemen en deze zijn vaak de oorzaak van hun problematisch gedrag. Meestal heeft dat moeilijke gedrag dus helemaal niets met jou te maken. Een persoon kan zich bijvoorbeeld zelfverzekerder gaan voelen door anderen te controleren of te pesten. Energieslurpers, grensoverschrijders, mensen die altijd alles en iedereen afkraken - er zíjn manieren om met ze om te gaan. In 'Hoe overleef ik moeilijke mensen' beschrijft psychotherapeut Jörg Berger zeven typen moeilijke mensen, van grensoverschrijders en praatjesmakers tot wraakzuchtige mensen en vermijders....