Bibliotheek PDF EPUB

Jeugdzorg met een plus - Coen Dresen

Het beste Jeugdzorg met een plus Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2018
DIMENSIE: 12,76
ISBN: 9789044135749
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Coen Dresen

Omschrijving:

Deze publicatie gaat over tien jaar JeugdzorgPlus: 2008-2017. Over jongeren met zeer complexe gedragsproblemen die zich aan hulp onttrekken of daaraan onttrokken worden. En over de manier waarop zij het beste geholpen kunnen worden. De jongeren om wie het gaat, zijn vaak geen 'lieverdjes'; ze worstelen met veel negatieve invloeden uit hun omgeving. Daarom kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn als onderdeel van de behandeling, maar alleen als er gevaar is en er geen alternatieven zijn.JeugdzorgPlus staat niet op zichzelf. Effectieve zorg gaat namelijk niet alleen over residentiële behandeling, maar ook over de periode daarvoor en daarna. Besluiten over deze jongeren en over JeugdzorgPlus mogen niet lichtzinnig worden genomen. Hulp aan hen is topsport. Kennis over deze jongeren is daarom belangrijk voor iedereen die met hen te maken heeft: van jeugd-/wijkteams, jeugdbeschermers en pedagogisch medewerkers tot studenten, gemeentelijk beslissers en kinderrechters.Vanuit persoonlijke betrokkenheid en ervaring met deze jongeren is de oproep van de auteurs: deel kennis met elkaar en maak er samen meer van.Over de auteursDe auteurs zijn allen betrokken bij JeugdzorgPlus.

... van jeugdhulp. Als jeugdigen en hun ouders niet geholpen kunnen worden door het lokale wijk- en jeugdteam of door een huisarts, belanden zij vaak in een doolhof ... JeugdzorgPlus - Schakenbosch ... . Opname in een JeugdzorgPlus-instelling kan alleen met een 'machtiging gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter. Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven. Een kinderrechter kan ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp geven. Dit betekent dat de jongere zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Jeugdzorg met een plus Peter Laros (2018) De auteurs van 'Jeugdzorg met een plus' breken ... Jeugdzorg met een plus - PlatformPraktijkontwikkeling ... . Dit betekent dat de jongere zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Jeugdzorg met een plus Peter Laros (2018) De auteurs van 'Jeugdzorg met een plus' breken een lans voor een goede opvang en ondersteuning van de relatief kleine doelgroep met ernstige gedragsproblemen. In dit vlot lezende boekje geven ze een mooie, overzichtelijke uiteenzetting over het wel en wee van deze doelgroep. title = "Jeugdzorg met een plus: Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp", abstract = "Deze publicatie gaat over tien jaar JeugdzorgPlus: 2008-2017. Over jongeren met zeer complexe gedragsproblemen die zich aan hulp onttrekken of daaraan onttrokken worden. Zorg en behandeling volgens een trajectbehandelplan. Onze JeugdzorgPlus-behandeling start vanuit een doelgericht trajectbehandelplan waarin risicotaxatie en -management een belangrijk onderdeel is. Het behandelplan komt gewoonlijk tot stand na de diagnostiek tijdens opname.. Tijdens de behandeling krijgen de factoren met de grootste impact op risicogedrag de eerste prioriteit. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. Voor verblijf in de JeugdzorgPlus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter. Er zijn verschillende i nstellingen en locaties voor JeugdzorgPlus. Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio. Jeugdzorg voor jongeren met een beperking. De groep jeugd met een beperking is heel divers. Een gecertificeerde instelling beslist of en welke zorg nodig is. De instelling vraagt een machtiging aan bij de kinderrechter. De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen gedwongen wordt opgenomen. Deze beslissing heet een 'machtiging gesloten jeugdzorg'. Daarna volgt opname in een instelling voor Jeugdz...