Bibliotheek PDF EPUB

Dementie - Birgitte Schoenmakers

Birgitte Schoenmakers Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2017
DIMENSIE: 9,38
ISBN: 9789463443579
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Birgitte Schoenmakers

Omschrijving:

Dementie 1e druk is een boek van Brigitte Schoenmakers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463443579 Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patiënt en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patiënt met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patiënt op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patiënten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiële ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patiënt met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

...deling Dementie is een verzamelnaam voor ziekteverschijnselen en stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaan ... Dementie - Symptomen & Oorzaken | Lentis ... . Het gaat bij dementie om een verzameling van klachten, waarbij de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van gedrag voorop staan. Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar. Thema's De voorbije drie jaar werkten het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen aan het FAZODEM-project: farmaceutische zorg voor personen met dementie. Tijdens een druk bijgewoond webinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekersnetwerk), Fien Van Sint Jan ... Wat is ... Dementie fases - Wat zijn de 4 fases van dementie ... ... . Tijdens een druk bijgewoond webinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekersnetwerk), Fien Van Sint Jan ... Wat is dementie en wat is de betekenis van dementie. Verder de vraag of dementie te testen is en wat zijn de risicofactoren? Via een kleine vragenlijst voor familieleden en verzorgenden van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Vasculaire dementie treft mensen op verschillende manieren (afhankelijk van welk gebied in de hersenen beschadigd is) en de snelheid waarmee de ziekte voortschrijdt verschilt van patiënt tot patiënt. Kenmerken aan deze vorm van dementie is dat de symptomen van vasculaire dementie plotseling de kop opsteken, bijvoorbeeld na een beroerte. Semantische dementie: taalbegrip verdwijnt, vloeiende maar inhoudsloze taal spreken. Bij beide taalvarianten blijven gedrag en geheugen tot in een laat stadium onaangetast. Voor alle varianten van FTD geldt dat de ziekte zich op relatief jongere leeftijd openbaart dan andere vormen van dementie: tussen de 50 en 70 jaar. Subvormen van FTD Bij beginnende dementie zijn de symptomen van dementie vaak duidelijker zichtbaar. Misschien herken je ze zelf niet, maar mensen om je heen wel. Dementie kan ervoor zorgen dat je zelf niet ziet wat er met je aan de hand is. Vasculaire dementie. Na Alzheimer is vasculaire dementie de meest voorkomende ziekte waar dementie bij opspeelt. De ziekte wordt veroorzaakt door een storing van de doorbloeding van de hersenen. In de bloedvaten in de hersenen treedt aderverkalking op, waardoor er bloedingen of infarcten ontstaan. Dementie is een syndroom, dat wil zeggen een verzameling van verschijnselen waarbij de hersenfuncties achteruitgaan. Het wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen. De symptomen verschillen van persoon tot persoon.. Achteruitgang van het geheugen is vaak het eerste signaal.. Als een of meerdere van volgende symptomen optreden, verhoogt de kans dat er sprake is van dementie. Taalstoornissen (afasie): niet alle woorden meer begrijpen of voorwerpen moeilijker kunnen benoemen.; Moeilijkheden hebben om logische zinnen te maken. Oorzaken dementie. Het is (nog) niet bekend wat de precieze oorzaken van dementie zijn. Wel blijkt ouderdom de kans op dementie te vergroten. Lees hier meer over de mogelijke (risico)factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van dementie. Grote impact. Als iemand hoort dat hij of zij dement is, heeft dat een grote impact. Over dementie Dementiezorg naar een hoger plan. Met het Deltaplan Dementie is in 2013 een grote stap gezet om de ziekte te bestrijden en de zorg aan dementerenden te verbeteren. Nederland telt zo'n 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dat aantal. Kan dementie behandeld worden? Een behandeling die alle vormen van dementie geneest of het ziekteproces vertraagt, is er op dit moment niet. Voor alzheimerpatiënten zijn er wel medicijnen die de symptomen vooral de eerste jaren in zekere mate kunnen verbeteren. Zogenaamde cholinesteraseremmers werken in op geheugen, alertheid en gedrag. Het laatste Dementie nieuws het eerst op NU.nl. Hoge Raad: Euthanasie mag ook zonder herbevestiging van demente patiënt dinsdag 21 april om 12:41 - Binnenland Dementie Online: tips en informatie voor mantelzorgers va...