Bibliotheek PDF EPUB

Vergeten erfenis - Jona Lendering

Jona Lendering boek Vergeten erfenis Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2008
DIMENSIE: 9,15
ISBN: 9789025364045
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jona Lendering

Omschrijving:

Hoe is de Europese cultuur ontstaan? Tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de Europese Grondwet werd voorgesteld in de preambule te verwijzen naar de gedeelde Grieks-Romeinse en christelijke erfenis van de lidstaten. Het voorstel haalde het niet, maar was voor historicus Jona Lendering aanleiding te onderzoeken of het Grieks-Romeinse erfgoed werkelijk zo belangrijk is geweest als werd aangenomen. In Vergeten erfenis beschrijft hij hoe al in de Oudheid de Griekse en Romeinse cultuur werd beschouwd als iets heel bijzonders dat iedereen moest beheersen die respectabiliteit wilde verwerven. Maar dat men destijds meende dat alle beschaving uit Athene en Rome kwam, wil nog niet zeggen dat ook wij daar zo over moeten denken. Lendering vertelt hoe de westerse cultuur in de elfde eeuw ontstond toen Europa in de leer ging in de wereld van de islam. De invloed van de experimentele wetenschap van geleerden als al-Haytham, van de geneeskundige inzichten van de Iraanse arts Ibn Sina en van de discussievrijheid van de islamitische rechtscolleges komen aan de orde, net als de sporen van het islamitische gelijkheidsdenken in het westerse recht en de wortels van de scheiding van kerk en staat. De Arabische bijdrage aan de totstandkoming van de Europese cultuur is inderdaad een vergeten erfenis. Ze werd al niet meer herinnerd in de tijd van de Renaissance, en werd nog verder op de achtergrond geplaatst toen in de negentiende eeuw het idee opnieuw postvatte dat alle beschaving uit Griekenland kwam. Al heel snel maakte de ontcijfering van het spijkerschrift duidelijk hoe onjuist deze opvatting was - veel culturele primeurs worden ten onrechte aan Griekenland toegeschreven - maar na anderhalve eeuw is nog altijd niet vanzelfsprekend dat onze cultuur ook wortels heeft in het oude Babylon. Daarom pleit Lendering ervoor in het onderwijs meer aandacht te geven aan de invloed van de Babylonische en islamitische culturen op het ontstaan van onze eigen beschaving.

...st overleden ouder. Dit kan een belangrijke invloed hebben op de afwikkeling van de erfenis van de langstlevende ... Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur ... ... . Een boedelbeschrijving van een erfenis waarin een minderjarige is betrokken moet bij notariële akte (671 RV: Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, kan een voorgeschreven boedelbeschrijving plaatsvinden bij een onderhandse akte. Een uitzondering geldt er voor de wettelijke verdeling. Als de erfenis 50.000 euro bedraagt, dan heeft elk kind in dit geval recht op 8.333 euro. Met vriendelijke gro ... Als erfgenaam slapende rekeningen opsporen | Financieel: Geld ... . Als de erfenis 50.000 euro bedraagt, dan heeft elk kind in dit geval recht op 8.333 euro. Met vriendelijke groeten, Zeemeeuw. Aniea, 11-09-2018 08:52 #83 Mijn vader is overleden in het testament wat ik gevonden heb in zijn huis worden alle 3 de kinderen onterft en gaat alles naar zijn vriendin in Hongarije. Als je in dienst bent bij een werkgever bouw je vakantiedagen op. Nabestaanden van een overledene vergeten vaak dat de erflater nog openstaande vakantiedagen bij de oude werkgever heeft opgebouwd. Ze zijn zich er vaak niet van bewust dat je de vakantiedagen van de overledene kunt laten uitbetalen. Zo lekt eigenlijk een deel van de erfenis weg. In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). Vergeten erfenis. Peter Breedveld. Illustratie: Justine Lai In zijn nieuwe boek Vergeten Erfenis vestigt historicus Jona Lendering de aandacht op de Arabische en Babylonische invloeden op de westerse cultuur. Frontaal Naakt sprak met hem over deze verwaarloosde oosterse wortels en ook over de schuimbekkende 'islamcritici' die daarover niks willen horen....